Kloniranje senzora za merenje pritiska u gumama

Kloniranje senzora za merenje pritiska u gumama img

Kloniranje senzora za merenje pritiska u gumama

Sistem za praćenje pritiska u gumama ili TPMS (eng. Tyre Pressure Monitoring System) služi da vas upozori da je pritisak u jednoj ili više guma na vašem automobilu ispod preporučenog i da uslovi za vožnju više nisu bezbedni. Upozorenje (najčešće) stiže putem žute lampice koja se nalazi na kontrolnoj tabli, a neretko i u pratnji zvučne indikacije. Pored toga što čuvaju bezbednost, senzori za merenje pritiska će sačuvati vaše gume od nepotrebnog habanja i neće dozvoliti veću potrošnju goriva do koje bi moglo da dođe usled smanjenog pritiska.

tpms indikator za smanjen pritisak u gumama

Senzori za merenje pritiska danas uglavnom dolaze kao standardan deo opreme, međutim u našoj zemlji je zastupljen značajan broj starijih vozila koja ne poseduju ove sisteme. U tom slučaju su vozači prinuđeni da se oslanjaju na osećaj i da praktično sami vode računa o stanju pritiska u pneumaticima.

Trenutno postoje dve vrste TPMS senzora koji rade na različite načine, a to su direktni (najčešći) i indirektni senzori.

Kod direktnog sistema za kontrolu pritiska senzori se nalaze na svakom točku i podatke o pritisku u pneumaticima, temperaturi i ostale neophodne informacije šalju centralizovanom kontrolnom modulu. Ukoliko je pritisak u gumama manji nego što bi trebalo, signal se prenosi na kontrolnu tablu gde svetli žuta indikatorska lampica. Svaki senzor ima svoj serijski broj i na taj način sistem razlikuje i očitava pritisak za svaku gumu pojedinačno. Kod novijih modela automobila na monitoru možete videti i koliki je tačno pritisak u svakoj gumi, dok u nešto starijoj varijanti vidite samo koju gumu (ili gume) treba doduvati.

Indirektni TPMS nije toliko precizan u odnosu na direktni, jer se rezultati dobijaju na osnovu brzine okretanja točka koje pruža ABS sistem. Ovi senzori mere brzinu obrtanja svakog točka i podaci se mogu dobiti samo u slučaju kada je vozilo u pokretu. Dakle, indirektni sistem za kontrolu pritiska ne može da prikaže koliki je tačan pritisak u pneumaticima, jer zapravo ni ne meri pritisak već brzinu rotiranja guma i u slučaju da nešto prilikom rotacije nije u redu aktiviraće indikator na kontrolnoj tabli.

 

KLONIRANJE TPMS SENZORA

Ukoliko se desi da dođe do kvara ili oštećenja jednog ili više senzora potrebno ih je zameniti. Problem predstavlja cena originalnih senzora koja neretko može biti i veća od kupovine čitavog točka. U ovakvim situacijama kloniranje senzora je mnogo praktičnije i jeftinije rešenje.

Kloniranje predstavlja dobro rešenje i u slučaju kada želite da zamenite stare točkove novim. Ukoliko su dimenzije novih točkova drugačije u odnosu na prethodne, postoji mogućnost da će stari senzori izbaciti grešku na kontrolnoj tabli, iako su ispravni.

kloniranje tpms senzora

U slučaju da vam se oštetio senzor za merenje pritiska u gumama ili planirate prelazak na alternativni (uglavnom zimski) set točkova, u našem servisu smo obezbedili uređaj pomoću kojeg možemo očitati kodove iz postojećih senzora koji se nalaze na vašim točkovima i klonirati druge po značajno nižoj ceni u odnosu na originalne senzore.

Kloniranje TPMS senzora je moguće uraditi na gotovo svim vozilima koja poseduju ove sisteme, a najefikasniji način je da nas kontaktirate putem telefona ili e-maila i ostavite nam podatke o vašem vozilu kako bismo prethodno proverili koji model senzora je moguće postaviti i programirati za navedeni automobil.

Saveti pred polazak na put/zimovanje
BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU - SAVETI PRED POLAZAK NA PUT / ZIMOVANJE
Prethodni tekst
Optika reglaza geometrija trapa novi sad
Optika/reglaža (centriranje) trapa
Sledeći tekst