0

Hotel za gume

ODLAGANJE/ČUVANJE GUMA U VANSEZONI

 

“Hotel za gume” je usluga čuvanja guma/točkova u vansezoni. Ukoliko posedujete dva seta guma ili točkova, a nemate obezbeđen prostor za njihovo pravilno odlaganje, obezbeđujemo uslugu njihovog čuvanja.

Cena usluge računa se po sistemu 1€ po gumi/točku mesečno. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti na dan preuzimanja guma/točkova za period koji su bile na čuvanju.

Postoji nekoliko faktora koji utiču na vek trajanja gume, a neki od njih su:

  • temperatura
  • vlažnost
  • svetlost
  • kiseonik / ozon
  • deformacija…

Više o ovim faktorima, kao i pravilnom skladištenju guma, možete pročitati u tekstu.

loading