Vrste šara na gumama

Vrste šara na gumama

Vrste šara na gumama

Gazeći sloj je verovatno najvažniji deo svake gume, jer se preko njega ostvaruje direktan kontakt sa površinom puta. Dezen (ili šara) gazećeg sloja bitna je karakteristika koja za cilj ima da izbalansira razne zahteve/performanse gume (niska buka, dobra upravljivost, prijanjanje, kočenje, trošenje gume...).

Ukoliko sagledate ponudu različitih vrsta i namena guma koje se mogu pronaći na tržištu, primetićete veliku razliku koja se ogleda u šari gazećeg sloja. Zbog čega su toliko različite? Pa, najviše zbog toga jer svaki proizvođač daje “unikatni pečat” gumama koji poboljšava performanse kada su u pitanju prijanjanje i rukovanje u specifičnim uslovima vožnje.

Svaka gazna površina gume se sastoji od četiri dela:

  1. Rebra - pravolinijski redovi blokova duž obima gume koji ostvaruju stalan kontakt sa podlogom.
  2. Žlebovi - mali zarezi u blokovima pomoću kojih se blokovi savijaju. Žlebovi su naročito korisni kada se radi o vožnji po snegu, ledu ili bljuzgavici.
  3. Blokovi - delovi koji u najvećoj meri sačinjavaju šaru. Njihova uloga je da obezbede što bolju zaustavnu moć.
  4. Kanali - formiraju šupljine koje odvode vodu iz gazećeg sloja.

Svi ovi delovi imaju zajednički cilj, a to je poboljšanje performansi pneumatika u kritičnim oblastima poput buke, upravljivosti, prijanjanja i trošenja gume. Ovo za uzvrat proizvođačima guma ostavlja mogućnost da razvijaju različite vrste šara kako bi udovoljili specifičnim potrebama vožnje poput kočenja na mokrom putu, vožnji na suvom, otporu akvaplaningu i prijanjanju na snegu i ledu.

Tri najčešća tipa šara na gumama su:

  1. Simetrična šara
  2. Asimetrična šara
  3. Usmerena šara

Vrste šara na gumama

SIMETRIČNA ŠARA

Najčešći tip šare na gumama je upravo simetrična šara. Kao što i sam naziv kaže, simetričnu šaru karakteriše to što izgleda isto i sa jedne i sa druge strane gume u odnosu na centralnu liniju. Ključne karakteristike guma sa simetričnim šarama su:

  • prijatne za vožnju,
  • emituju najmanju količinu buke i
  • utiču na smanjenu potrošnju goriva.

Međutim, iako pružaju stabilno prijanjanje na suvom kolovozu, nisu se najbolje pokazale kada je u pitanju vožnja u vlažnim vremenskim uslovima.

Ova vrsta gume se može rotirati u bilo kom smeru bez uticaja na njene performanse. Gume sa simetričnom šarom su najviše zastupljene u prodaji, jer su najpogodnije za putnička vozila.

ASIMETRIČNA ŠARA

Ova vrsta šare se najčešće sreće na gumama za sve sezone (all-season). Gume sa asimetričnom šarom imaju dva odvojena dizajna gazećeg sloja - unutrašnji sloj koji je dizajniran za istiskivanje vode i zaštitu od akvaplaninga i spoljašnji sloj koji obezbeđuje stabilniju vožnju u krivinama i po suvim podlogama.

Gume sa asimetričnom šarom mogu biti montirane na bilo koju poziciju na vozilu, ali je bitno da indikator na bočnoj strani (outside) bude sa spoljne strane i da se vidi na sve četiri gume, čime se obezbeđuje predviđen smer okretanja gume. Pogrešna montaža može umanjiti performanse gume, ali i dovesti do bržeg habanja.

USMERENA ŠARA

Gume sa usmerenom šarom dizajnirane su tako da pružaju maksimalne performanse samo prilikom rotacije u jednom smeru. Zbog svog dizajna (u obliku slova V) ove gume se odlično pokazuju kada je u pitanju vožnja po mokrim putevima i otpornost prema akvaplaningu. Takođe, odlično su se pokazale i u vožnji po snegu ili blatu, pa će zato neretko dobra zimska guma imati upravo usmereni tip šare. Međutim, zbog grubog dizajna gazećeg sloja, ove gume su dosta bučnije u odnosu na ostale tipove.

Kako bi se maksimalno iskoristile performanse ovih guma potrebno ih je pravilno montirati. Prilikom prebacivanja točka koji na sebi ima gumu sa usmerenom šarom sa prednje na zadnju poziciju na vozilu, to se može uraditi samo na istoj strani vozila bez demontaže gume. U suprotnom, prebacivanjem točka npr. sa prednje leve na zadnju desnu poziciju, šara će biti okrenuta u suprotnom smeru od smera kretanja vozila (što će uticati na lošije karakteristike i brže habanje).

*SAVET

Kada kupujete nove gume izbegavajte mešanje različitih vrsta, veličina ili proizvođača guma na istom vozilu. Još jedna stvar koju bi trebali da imate na umu jeste da je zamena para guma sigurnija od zamene samo jedne gume. Novije gume bi trebale biti postavljene na vučnu (najčešće prednju) osovinu, a delimično istrošene na gonjenu (najčešće zadnju). Ukoliko to ipak nije moguće, vozačima se savetuje da zamenska guma bude istog dizajna kao i druga guma na istoj osovini. Mešanje različitih vrsta šara će narušiti rukovanje vozila i osim što je usprezi sa zakonom, može biti izuzetno opasno.

Kazne za neočišćen sneg sa stakala vozila
Kazne za neočišćen sneg sa stakala vozila
Prethodni tekst
Balansiranje točkova
Balansiranje točkova
Sledeći tekst